Privacy voorwaarden

  • Home
  • Privacy voorwaarden

Privacy voorwaarden

RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wanneer u gebruikmaakt van de diensten van RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, vertrouwt u ons uw privacy gevoelige persoonsgegevens toe. Dit zijn persoonsgegevens over u c.q. uw medewerkers omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We hechten er grote waarde aan dat we veilig en op vertrouwelijke wijze omgaan met deze data.

Om dit te onderstrepen hebben wij als RBZ Groep B.V. een privacyverklaring vastgesteld ter voldoening aan hetgeen bepaald is in artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met inbegrip van de meldplicht datalekken. Deze privacyverklaring is vastgesteld in overeenstemming met de door onze beroepsorganisaties voorgestelde standaarden.

In deze privacyverklaring leggen we onder meer uit:

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.
Hoe we die gegevens gebruiken.
Welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in handen van derden komen.

Klik hier om de privacyverklaring van RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen te openen.
Met het van toepassing verklaren van deze privacyverklaring bieden we u inzicht in ons privacybeleid en welke afspraken daarin gemaakt zijn.

Uw rechten
Op uw verzoek kunt u op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Binnen vier weken leveren wij een overzicht van uw gegevens aan zoals die bij ons bekend zijn.