Privacyverklaring

RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen houden zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens, de AVG en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijken voor de gegevensverwerking zijn RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen gegevens vast. Dit is het geval wanneer u uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met RBZ Groep B.V. of de aan haar gelieerde ondernemingen. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens en/of opgegeven interesses. RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen gebruiken deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld, echter nooit zonder uw expliciete toestemming.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Afmelden

RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen houden bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen geven u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@rbzgroep.nl of schriftelijk bij RBZ Groep B.V. te Groningen.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die RBZ Groep B.V. of de aan haar gelieerde ondernemingen over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan RBZ Groep B.V., Heresingel 4, 9711 ES Groningen. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen met uw gegevens omgaan.

Klikgedrag en IP-adres

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken wij ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

RBZ Groep B.V. en andere websites

Op onze website treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van RBZ Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Scroll naar boven