6 vergoedingen en verstrekkingen voor DGA’s

  • Home
  • Stories
  • 6 vergoedingen en verstrekkingen voor DGA’s

Inleiding

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) merkt de Belastingdienst je aan als werknemer voor de loonheffing. Welke kosten kun je – volgens de regelingen van de Belastingdienst – laten vergoeden? In dit artikel nemen we de volgende regelingen met je door:

Wanneer je als DGA deze vergoedingen en/of verstrekkingen ontvangt, dient het bedrijf te bewijzen dat het noodzakelijk is voor het goed vervullen van de werkzaamheden. Wanneer iets “noodzakelijk” is voor het goed verrichten van het werk mag het bedrijf zelf bepalen.

1. De werkkostenregeling (WKR)

De werkkostenregeling (WKR) heeft naast de vergoedingen voor medewerkers ook een aantal voordelen voor jou als DGA. Maar hoe zit dat precies?

 

Hoogte WKR vergoeding DGA

In het jaar 2022 mag je 1,7% over de eerste € 400.000 van de totale loonsom onbelast vergoeden. Voor het bedrag boven de grens geldt een percentage van 1,18%. Indien je een hoger bedrag aan jezelf vergoedt dan dat er ruimte is in de WKR op basis van het totale fiscale loon, dan betaal je daar 80% eindheffing over.

Bij de vaststelling van de vergoeding aan de DGA moet – net als bij de werknemer – sprake zijn van een gebruikelijke vergoeding. Een onbelaste vergoeding van € 2.400 per jaar per werknemer wordt door de Belastingdienst aangemerkt als gebruikelijk. Je kunt dus maximaal € 2.400 per jaar aan jezelf vergoeden. Het deel dat meer vergoed wordt dan de 1,7% van de loonsom wordt belast tegen 80%.

2. Reiskosten

De DGA mag voor woon-werkverkeer en zakelijke kilometers een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer onbelast vergoed krijgen. Indien een hogere vergoeding wordt overeengekomen is het meerdere belast loon.

De reiskostenvergoeding geldt niet als de DGA beschikt over een auto van de zaak waarvoor een bijtelling geldt.

3. Thuisvergoeding

Een fiscale thuiswerkplek is een werkplek met een eigen in- of opgang en eigen sanitair. Als je als DGA denkt hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met je accountant.

Als je geen fiscale thuiswerkplek hebt dan kun je sinds 1 januari 2022 aanspraak maken op een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag voor alle dagen dat je thuis aan het werk bent. De thuiswerkvergoeding mag niet samengaan met een reiskostenvergoeding.

Aftrekbeperking

Van de vrijgestelde vergoeding van € 2,- per dag is € 0,95 beperkt aftrekbaar. Dit deel van de vergoeding is namelijk aangemerkt als een vergoeding voor gemengde kosten, zoals koffie/thee. Voor ondernemers in de vennootschapsbelasting is dit in beginsel voor 73,5%.

4. Internet

Is het voor het werk “noodzakelijk” dat de DGA thuis internet heeft, dan kunnen de kosten van het internet onbelast worden vergoed. Het bedrijf heeft dan een kopie van de factuur van het internet nodig. De onderbouwing dient in de administratie te worden bewaard en jaarlijks opnieuw te worden beoordeeld.

Het bedrijf mag alleen de internetkosten onbelast vergoeden. Vaak zit het internet echter in een bundel tezamen met telefoon en televisie. In veel gevallen is bij de provider wel te achterhalen wat de kosten van alleen internet zijn (bijvoorbeeld op de website). Indien de kosten voor telefoon en televisie ook worden vergoed, dan is dit belast loon voor de DGA.

5. Computers, laptops en tablets

Een computer, laptop en tablet mogen aan de DGA ter beschikking worden gesteld als deze noodzakelijk zijn voor het goed vervullen van het werk.

6. Mobiele telefoon

Het bedrijf mag aan de DGA een mobiele telefoon verstrekken als deze noodzakelijk is voor het werk. Ook is het toegestaan om de abonnementskosten van de mobiele telefoon te vergoeden. Ook hier geldt dat er een onderbouwing aanwezig dient te zijn in de administratie die elk jaar opnieuw beoordeeld dient te worden. Het is niet toegestaan de kosten van een vaste telefoon te vergoeden. Een vaste maandelijkse vergoeding voor telefoonkosten zonder onderbouwing is belast loon.

Nogmaals: bij het vergoeden of verstrekken van de bovenstaande kosten is het noodzakelijk dat deze van belang zijn voor een goede vervulling van het werk.

Dga

Maak jij als DGA optimaal gebruik van deze regelingen?

Zoals je ziet zijn er behoorlijk wat mogelijkheden voor jou als DGA. Gezien de recente wijzigingen en aanvullingen in deze regelingen, bestaat de kans dat jij hier nog niet optimaal gebruik van maakt. Wil je er meer over weten? Wil je kijken of er regelingen zijn waar je (nog beter) gebruik van kunt maken? Neem dan contact op met Linda, zij kijkt graag met je mee.

Meer weten?