Accountancy

 • Samenstellen jaarrekeningen
 • Bijzondere accountantsverklaringen
 • Opstellen tussentijdse rapportages
 • Opstellen (liquiditeits)begrotingen
 • Subsidiecontroles

Administratievoering

 • Verwerken financiële administraties
 • Inrichten doelmatige administraties
 • BTW aangiftes
 • Detacheren administratief medewerkers
 • Administratiecoach

Loonadministratie

 • Verzorgen loonstroken
 • Toepassen cao’s
 • Verzorgen jaaropgaven
 • Verzorgen jaaropgaves verzekeraars en pensioenfondsen
 • Pro-forma loonberekeningen

Belastingadvies

 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Aangifte dividendbelasting
 • Aangifte erf- en schenkbelasting
 • Begeleiden belastingcontroles
 • Voeren bezwaar- en beroepsprocedures

Bedrijfsadvies

 • Voortgangsoverleg
 • Businesscoach
 • Business model ontwikkeling
 • Bedrijfswaardering
 • Bedrijfsovername
 • Bedrijfsbeëindiging
 • Cijferanalyses
 • Opstellen begrotingen
 • Verzorgen financieringsaanvragen
 • Ondersteunen bij oprichten en herstructureren van ondernemingen
 • Telefonische helpdesk

Automatisering

 • Inrichten efficiënte geautomatiseerde administratievoering (o.b.v. Exact Online)
 • Helpdesk functie voor gebruikersvragen (exact online)