Het arbeidsrecht gaat flink veranderen de komende jaren, door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Dit heeft consequenties voor ondernemers met personeel. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

Per 1 januari 2015

Proeftijd, concurrentiebeding, aanzegtermijn, oproepovereenkomsten en doorbetalingsplicht;

  • Een proeftijd is verboden bij arbeidsovereenkomsten van ten hoogste zes maanden.
  • Het concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten is verboden.
  • De werkgever dient uiterlijk één maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk te informeren of deze wordt voortgezet of beëindigd.
  • Langdurig gebruik van nul-urencontracten is aan banden gelegd.
  • De mogelijkheid om de loondoorbetalingsverplichting uit te sluiten bestond reeds. Deze wordt gemaximeerd op de eerste zes maanden.

Per 1 juli 2015

Ketenbepaling, ontslag, transitievergoeding en beëindigingsovereenkomst;

  • De periode die tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen omvatten wordt teruggebracht van drie naar twee jaar (maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in 2 jaar). Voortaan moet er tenminste zes maanden voorbij gaan voordat de keten opnieuw mag beginnen. In de huidige situatie is dat drie maanden.
  • Werkgevers kunnen niet meer kiezen of ze werknemers via de kantonrechter of via het UWV willen ontslaan. Er komt een voorgeschreven route. Wel blijft de mogelijkheid tot ontslag met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst).
  • Er komt een transitievergoeding voor alle werknemers die tenminste 24 maanden in dienst zijn geweest.
  • Werkgevers zijn verplicht om in de beeindigingsovereenkomst of binnen twee werkdagen nadat de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging, de werknemer schriftelijk te wijzen op de veertiendaagse bedenktermijn.

Heb je arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli a.s. of vlak daarna aflopen of wil je meer informatie, neem dan even contact met ons op. Je kunt ook deze film bekijken van de MKBServicedesk.

 

Scroll naar boven