Hij kwam onverwacht en heel hard: de Corona Crisis. The Great Lockdown.

We noemen het een intelligente lockdown. Hele bedrijfstakken zijn dicht. Mensen komen amper nog op straat, winkels blijven leeg en een nieuwe auto kopen... daar wachten we echt nog wel even mee.

En hoe lang gaat dit duren? Hoe starten we straks weer op? Wat zijn de gevolgen? We weten het nog niet. Maar dat de gevolgen groot zullen zijn, daar twijfelt niemand aan.

En nu. Je bent ondernemer. Hoe loods je je bedrijf door de crisis?

In ieder geval niet door bij de pakken neer te zitten. Je gaat de tijd die nu beschikbaar is gebruiken om na te denken en plannen uit te werken. Ook als je het heel druk hebt met andere Corona beslommeringen.

De belangrijkste vraag op dit moment is:
Hoe kom ik de komende maanden door? Welke maatregelen kan en moet ik nemen?

Wij hebben een aantal stappen voor je op een rij gezet.

Fase 1

  • Kijk of je in aanmerking kunt komen voor (financiële) steunmaatregelen van de overheid.
  • Beoordeel of je gebruik moet maken van het uitstellen van betalen van belastingen.
  • Beoordeel of je gebruik kunt en moet maken van het opschorten van aflossingsverplichtingen op financieringen bij jouw geldverstrekkers.

Fase 2

  • Kijk goed naar je kostenstructuur. Zijn er kosten die niet noodzakelijk gemaakt hoeven worden en die je voorlopig achterwege kunt laten?
  • Maak een liquiditeiten begroting voor de komende 6 tot 9 maanden en beoordeel hoe je cash positie zich zal ontwikkelen. Neem in deze begroting meerdere scenario's op.

Fase 3

  • Beoordeel je meer permanente vaste kosten en kijk hoe je hier in kunt sturen, passend bij de opgestelde liquiditeiten begrotingsscenario's.
  • Stel, naast de liquiditeiten begroting uit fase 2, een nieuwe meerjarenbegroting op. Hoe zal je winst- en verlies de komende 3 jaar er uit gaan zien? Welke resultaten verwacht je de komende jaren?

Fase 4

  • Stel een financieringsvraag op voor je bankier en kijk of jullie samen de dip in de bedrijfsvoering kunnen overbruggen, door aanvullend te financieren.

De noodzaak van ingrijpen

Ga je hier mee aan de slag? Of ben je al bezig... Neem tijdig contact op met je adviseurs en financiers. Ook die krijgen het (straks) heel druk. Je kunt je dossier beter op tijd voorbereid hebben.

De basis onder bovenstaande stukken en te nemen beslissingen is een adequaat en nauwkeurig bijgewerkte boekhouding. Alleen zo kun je voortdurend over de actuele cijfers beschikken.

Team RBZ helpt je graag.

Scroll naar boven