Je hebt de afgelopen dagen al veel gehoord en gelezen over Covid-19, het Corona virus. De gevolgen van de uitbraak zijn bij iedereen merkbaar en voelbaar. Onze eerste zorg en aandacht gaat natuurlijk uit naar onze geliefden een naasten. Zo moet het ook en zo hoort het ook.

En, we zijn ook ondernemers. Als ondernemers hebben we een extra zorg. Voor een aantal ondernemers zijn de keuzes hard en helder. Ze zijn inmiddels dicht. Andere ondernemers zien een grote vraaguitval. Iedereen worstelt met de vraag: hoe nu verder.

Een aantal van jullie hebben wij daar inmiddels over gesproken en de eerste concrete maatregelen zijn genomen.

Gisteren is de overheid gekomen met een breed pakket steunmaatregelen. Die zien erop toe om de komende tijd met name de liquiditeit zo veel mogelijk op orde te houden. De maatregelen streven ernaar om het dal te dempen en over enige tijd weer te kunnen bouwen. Bouwen op de bestaande ondernemingen met de bestaande medewerkers.

De aangekondigde maatregelen zijn vooralsnog als volgt:

Personeel

Tegemoetkoming in loonkosten om ontslagen te voorkomen.

 • Bij terugloop of uitval van de werkzaamheden kunt je tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen voor werknemers die niet meer aan het werk kunnen.

Belastingen

Versoepeling uitstel van betalingen belastingen.
Voor alle belastingen kan uitstel van betaling aangevraagd worden. De voorwaarden zijn vooralsnog als volgt:

 • Er sprake is van bestaande betalingsproblemen.
 • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard en zijn als gevolg van het coronavirus.
 • De onderneming is levensvatbaar.
 • De aanvraag kan alleen gedaan worden op reeds ingediende aangiftes of opgelegde aanslagen (dus niet in het voren).
 • De aanvraag gaat per brief naar de belastingdienst. Naast deze brief dient er ook een verklaring van een deskundige (bij voorbeeld een accountant) naar de belastingdienst gestuurd te worden, die daarin verklaart dat aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

De brief en de verklaring hoeven niet tegelijkertijd verstuurd te worden. Rond deze brief staan nog een aantal vragen open die door de Belastingdienst beantwoord moeten worden.

Op het moment dat de brief door de belastingdienst is ontvangen, stoppen eventueel gestarte invorderingsmaatregelen en zijn geen boetes aan de orde.

Verder is het zo dat naast de aanvraag, er voor BV 's een melding van betalingsonmacht naar de belastingdienst gestuurd zal moeten worden, om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Dit staat los van Corona, maar is altijd van belang bij betalingsachterstanden bij de belastingdienst. Deze melding van onmacht dient tijdig te gebeuren, uiterlijk 2 weken nadat de aanslag/aangifte betaald zou moeten zijn.

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen komt een loket bij de gemeente. Vanuit dit loket kan inkomensondersteuning geven worden. De manier waarop dit aangevraagd kan worden moet nog nader uitgewerkt worden.

Noodloket € 4.000

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het zal in bijzonder gaan om restaurants, bars en andere ondernemingen die hun activiteiten moeten staken in verband met de afstandseis van 1,5 meter. Deze regeling moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden.

Kredieten

Naast bovenstaande directe liquiditeitsmaatregelen heeft de overheid aangekondigd om kredietverlening te stimuleren en middels borgstellingen af te dekken. De wijze waarop dit gaat gebeuren zal, mede door banken, nader ingevuld dienen te worden.

De dienstverlening van RBZ

Ook bij RBZ zijn wij bezig geweest met de vraag hoe om te gaan met de actuele situatie. Primair staat de gezondheid van onze medewerkers en relaties voorop. Daarvoor hebben wij alle mogelijke maatregelen genomen. Onze doelstelling is daarbij geweest het niveau en de omvang van onze dienstverlening optimaal te borgen. Voor nu hebben wij daarvoor de volgende stappen gezet:

 • Alle afspraken vinden in principe via telefoon of skype plaats.
 • Medewerkers werken thuis en/of in shiften op kantoor.
 • RBZ blijft telefonisch bereikbaar op het vaste nummer 050-5339633.
 • Medewerkers die terug moeten bellen kunnen dat vanaf huis doen.
  De dagelijkse verwerking van de loon- en financiële administratie alsmede het doen van loon- en btw-aangiftes heeft een hoge prioriteit.

Wij streven ernaar om onze dienstverlening zo in stand te houden dat, zodra de economie naar een meer regulier ritme teruggaat, er grip is op de financiële en fiscale processen. Dit geeft je de mogelijkheid om nu en straks je ondernemers-vaardigheden optimaal aan te wenden om op je eigen plek de financiële schade zoveel als mogelijk te beperken.

Tot slot

Teneinde betalingsproblemen aan te kunnen tonen blijft het van belang dat je financiële administratie up-to-date is. Wij verzoeken je dan ook om zoveel mogelijk dagelijks de stukken via het bekende e-mail adres aan te leveren aan onze scansoftware.

Vooruitlopend op betalingsproblemen die ontstaan door het wegvallen van omzet en/of het oplopen van debiteurenstanden, adviseren wij de door de belastingdienst opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2020 opnieuw te beoordelen en daar waar wenselijk terug te brengen naar nihil. Laat ons weten als wij je hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Voor vragen of overleg zijn wij beschikbaar.

Team RBZ
050-5339633

Scroll naar boven