Er is inmiddels meer duidelijk geworden over de (on)mogelijkheden voor ondernemers om ondersteuning te krijgen om gedeeltelijk de klappen op te vangen, die veroorzaakt worden door de maatregelen rondom het Coronavirus.

Er zijn 4 regelingen voor directe inkomens-, en/of kostenondersteuning:

 1. NOW-regeling
 2. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)
 3. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
 4. Uitstel van betaling van belasting; gewijzigde werkwijze

We lichten deze regelingen hieronder toe.

1. NOW-regeling

Dit is de tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die omzetverlies lijden. De tegemoetkoming hangt af van de omvang van het omzetverlies. Dit verlies moet tenminste 20% zijn. De aanvragen moeten bij het UWV ingediend worden.

Het UVW streeft er naar de site vanaf 6 april beschikbaar te hebben.

Werkgevers delen hun jaaromzet 2019 door 4 en vergelijken deze omzet dan met de periode maart-april-mei 2020. Als de omzetdaling zich later heeft ingezet, dan mag de omzetvergelijking ook één of twee maanden later starten.

Werkgevers committeren zich bij de aanvraag het reguliere salaris van werknemers door te betalen en geen ontslag aan te vragen op bedrijfseconomische gronden voor de periode waarover een tegemoetkoming wordt ontvangen. Deze regeling is ook van toepassing op de flex medewerkers. Het loon wordt dan gerekend over het gemiddelde van de afgelopen 3 maanden.

De aanvraagperiode loopt vanaf 6 april tot en met 31 mei 2020.

De aanvraag zal binnen 24 weken na het doen van de aanvraag voorzien dienen te worden van een accountantsverklaring.

2. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)

Aanvraag steunmaatregel van € 4.000 netto.

Ondernemers in sectoren die specifiek getroffen zijn door het coronavirus kunnen een Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) aanvragen van € 4.000 netto. De tegemoetkoming is een gift.

De regeling geldt voor specifieke branches (gebaseerd op de KvK inschrijving) en voor ondernemingen die aan de overige voorwaarden voldoen.

Hier vind je informatie over de branches waarvoor de regeling geldt.

Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de onderneming niet aan huis gevestigd mag zijn (met uitzondering van horeca gelegenheden).

De aanvraag moet digitaal gedaan worden bij de RVO middels e-Herkenning niveau 1 of hoger of met en DigiD.

Voor de aanvraag heb je (samengevat) nodig:

 • een e-Herkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
 • het KVK-nummer van de onderneming (let op: niet vestigingsnummer/RSIN);
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming;
 • het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming;
 • contactgegevens ondernemer: naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Je kunt de tegemoetkoming hier aanvragen, op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Je kunt de aanvraag indienen tot uiterlijk 26 juni 2020 17.00 uur.

3. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Zelfstandigen kunnen voor de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 aanvulling krijgen op levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Deze regeling staat ook open voor de DGA die door de corona maatregelen niet in staat is zijn eigen salaris te betalen.

 • De TOZO regeling kent de volgende eisen:
 • Je bent een in Nederland gevestigde zelfstandige, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Je bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Je bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Je bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • Je woont in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
 • De regeling bestaat uit een tijdelijke voorziening voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning.

Naast inkomensondersteuning kan via hetzelfde loket een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.517 aangevraagd worden.

De uitvoering van deze regeling vindt plaats door de gemeente. Je moet je hiervoor (digitaal) melden bij de gemeente waar je woont.

4. Uitstel van betaling van belasting vanwege coronacrisis, gewijzigde werkwijze

Deze maatregel geeft je de mogelijkheid om je liquiditeit (gedeeltelijk) op orde te houden, zodat je beter in staat bent om aan je reguliere handelsverplichtingen te voldoen.

De belastingdienst heeft aangekondigd dat uitstel van betaling middels een online formulier kan worden aangevraagd. Je vraagt dan automatisch uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen voor een periode van 3 maanden.

Je logt in met je DigiD of het DigiD van een bestuurder. De invordering voor alle voornoemde aanslagen wordt voor een periode van 3 maanden direct stil gelegd. Dit geld ook voor de belastingschulden die er de daaropvolgende 3 maanden bij komen.

Let op!!
Het is van groot belang dat je op tijd je aangiftes indient en wacht met het aanvragen van uitstel totdat er een aanslag is ontvangen.

Voor bestuurders van B.V.'s blijft het van belang om tijdig betalingsonmacht te melden.

Tot slot

Wij ervaren dat banken soepel zijn in het opschorten van de aflossingsverplichting op leningen. We adviseren je om daar in voorkomende gevallen gebruik van te maken. Dat stelt je beter in staat om de nota's van leveranciers te blijven betalen en daarmee de economie zo veel mogelijk in gang te houden.

De aanvragen voor ondersteuning moet je zelf, met e-Herkenning of je persoonlijke DigiD, invullen. Uiteraard kun je altijd contact met ons opnemen voor ondersteuning.

Wij staan tot je beschikking.

Team RBZ.

Scroll naar boven