Verwacht jij in 2020 minder dan €20.000 omzet? Dan is de Nieuwe Kleine Ondernemers Regeling misschien iets voor jou.

Deze moet voor 20 november a.s. worden aangevraagd.

Daar helpen we je graag bij. Hieronder lees je er alles over.

Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

Vanaf 1 januari 2020 verandert de KOR. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen dan moet je deze voor 20 november a.s. aanvragen. Anders gaat hij niet per 1 januari 2020 in.

Oude regeling

Deze hield in dat, als je per jaar niet meer dan € 1.883 aan BTW betaalde, je maar een gedeelte of helemaal niets hoefde te betalen. Deze regeling gold alleen voor natuurlijke personen. Aan het einde van het jaar kon je bepalen of je al dan niet in aanmerking kwam.

De belastingdienst wil vereenvoudigen. Minder administratieve lasten. Je mag zelf beoordelen of dit gelukt is.

Nieuwe regeling

De korting vervalt en de nieuwe regeling is voor alle ondernemingen. Dus ook B.V.'s.

De nieuwe KOR is een vrijstelling voor de BTW waarbij:

  • je geen BTW aangifte meer hoeft te doen. Tenzij je voor meer dan € 10.000 inkoopt in het buitenland (dan moet je een verzoek indienen om een aangifte te doen).
  • je geen BTW facturen meer mag sturen (afnemers kunnen dus ook niet terugvorderen).
  • je geen BTW meer mag terugvragen op kosten en investeringen.
  • je van tevoren een verzoek moet indienen om onder deze regeling te vallen.
  • jouw keuze geldt voor een periode van 3 jaar. Je kunt niet jaarlijks kiezen.

De volgende spelregels zijn van toepassing:

  • je mag in het betreffende kalenderjaar niet meer dan € 20.000 omzet hebben. Kom je er in het jaar toch boven dan geldt vanaf dat moment direct BTW plicht en moet je je administratie hier op aanpassen. De omzet tot de grens van € 20.000 blijft vrijgesteld.
  • als je boven de omzetdrempel komt geldt die situatie voor een periode van 3 jaar.
  • als je in het verleden hebt geïnvesteerd dat moet je de BTW op deze investeringen herzien. Hiervoor geldt een drempel van € 500 per kalenderjaar.

Als je denkt voor de nieuwe regeling in aanmerking te komen en met ons wilt overleggen, laat het ons weten:

Scroll naar boven