Nee, dit mag niet met een interne creditfactuur. Je kunt het wél terugvorderen: als je aannemelijk kunt maken dat het werkelijk oninbaar is, maar dit moet via een apart terugvorderingsverzoek bij de belastingdienst.

Denk erom dat het terugvorderingsverzoek binnen één maand na afloop van het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan wordt verstuurd. Dit recht ontstaat op het tijdstip waarop redelijkerwijs aangenomen moet worden dat de afnemer niet zal betalen.

Scroll naar boven