Hoe Cees Mostert in een veranderende markt meer ruimte maakt voor expansie, dankzij nieuwe afspraken met de bank en aandeelhouders

Eurochoice is een groothandel in Europese specialiteiten: topproducten die naar Midden – en Verre Oosten worden geëxporteerd. Eigenaar Cees Mostert was in 1994 een van de mede-oprichters van de onderneming en kreeg in 2012 via een management buy out het volledige eigendom. Cees leent bij de bank en staat, zoals zo vaak in deze fase van het ondernemerschap, persoonlijk garant. Daarna stapt een compagnon in met een minderheidsbelang, tevens met een lening. Eurochoice groeit. Een constructie met vaste dividenduitkeringen geeft ruimte voor versnelde aflossing op vreemd vermogen. Na 2013/2014 verandert de markt blijvend. Dit vereist meer marketing en sales inspanning dan voorheen. De vaste dividenduitkeringen laten echter steeds minder ruimte over voor - noodzakelijke - investeringen. Cees besluit dit aan te pakken. Samen met Henk bedenkt hij een oplossing om weer te kunnen investeren in expansie, zonder de vermogenspositie in gevaar te brengen én zonder de vermogensverschaffers te benadelen. Hoe ze dat hebben gedaan? Met de volgende 5 stappen.

1. Doel: Wereldwijde expansie, slim vermogen

‘We leveren de beste Europese producten in alle delen van de wereld. Een paar jaar geleden hoefde je die maar ergens te droppen en dan verkochten ze zichzelf’, aldus Cees. Maar de markt is blijvend veranderd. Importeurs vragen nu veel meer marketing en sales ondersteuning. Cees kan niet wachten om hier werk van te maken, maar hij onderneemt dankzij de verouderde afspraken als het ware met één arm vastgebonden op de rug. Samen met Henk analyseert hij de positie van Eurochoice. Gelukkig hoeven ze niet te wachten op cijfers, want er is altijd realtime inzicht. Ze komen al snel tot de conclusie dat investeringen in moderne marketing en sales meer ruimte moeten krijgen, om te kunnen blijven groeien. Tegelijkertijd mag de vermogenspositie niet in gevaar komen en mogen de vermogensverschaffers niet worden benadeeld. Bovendien moeten de risico’s van de aandeelhouders worden afgestemd op de huidige situatie en niet langer op die van jaren geleden.

Cees Mostert Eurochoice Artikel RBZ

“Over de boekhouding hoeven we het nooit meer te hebben. We hebben altijd inzicht in hoe we er NU voor staan."

Cees Mostert - EuroChoice

2. Plan: Creëer ruimte, bereid gesprekken voor met bank en aandeelhouders

Om dit doel te bereiken adviseert Henk heel praktisch om uitkeringen van dividend op een andere manier aan te vliegen. Zo ontstaat ruimte voor investeringen in marketing en sales. Tegelijkertijd moet de versnelde aflossing van vreemd vermogen worden genormaliseerd. Tevens wordt geadviseerd om opnieuw naar de garanties te kijken en deze af te stemmen op de huidige situatie. Kortom: er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt tussen de aandeelhouders onderling én met de bank. Om tafel dus.

3. Implementeer: Nieuwe afspraken, aan de slag!

Cees en Henk voeren de gesprekken samen. Alles is degelijk financieel onderbouwd. Dit werpt zijn vruchten af, de aandeelhouders komen tot nieuwe afspraken en ook de bank is akkoord met de voorgestelde aanpassingen. Ondertussen trekt de markt aan en gaat Eurochoice aan de slag met een goed marketingbureau.

4. Resultaat: Een nieuw merk EuroGourmet

Eurochoice heeft in korte termijn voldoende ruimte gecreëerd om te kunnen investeren in marketing en sales. En eerlijk gezegd: ook weer de zin om met andere dingen bezig te zijn dan met aansprakelijkheden en verouderde financiële afspraken. Cees: ’Als je dit weer goed geregeld hebt, heb je veel meer vrijheid om te werken aan de groei van je onderneming’. En dat merkt iedereen bij Eurochoice, ze gaan vol voor expansie. Samen met het marketingbureau wordt het merk EuroGourmet in de markt gezet, met diverse mogelijkheden om importeurs te ondersteunen met campagnematerialen.

Cees Mostert Eurochoice Artikel RBZ

“Met RBZ kan ik op een hoger niveau samenwerken en sparren als ondernemer: strategisch en juridisch.”

Cees Mostert - EuroChoice

5. Toekomst: Meer toegevoegde waarde voor importeurs, hogere marges

Het marktaandeel van Eurochoice in het Midden-Oosten neemt nog steeds toe. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar markten in Azië, India en Zuid-Amerika.Het nieuwe merk EuroGourmet biedt veel toegevoegde waarde voor importeurs, waarmee voor de langere termijn een voorkeursrelatie wordt opgebouwd. Dit biedt ruimte voor blijvend hogere marges voor zowel de importeur als voor Eurochoice en heeft daarmee een positief effect op de structurele winstgevendheid én het vermogen van Eurochoice.

Over de organisatie:

Eurochoice levert specialiteiten uit Europa aan importeurs en distributeurs over in het midden- en verre oosten. Ze selecteren alleen voedingsmiddelen van de beste kwaliteit, bewerken deze op het hoofdkantoor en verzenden ze naar welke plek ook ter wereld. Eurochoice garandeert een soepele en ononderbroken logistieke keten tot aan de deur.

Aantal medewerkers: 13
Branche: Groothandel in Food